Gift Aid

Gift Aid Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”. W 2016 roku rząd brytyjski dopłaca 25% do każdej ofiary ‚Gift Aid’, czyli 25p do każdego £1.

Więcej informacji można przeczytać bezpośrednio na stronie Polskiej Misji Katolickiej .
Formularz można pobrać poniżej lub po każdej mszy. Wypełniony druk proszę złożyć w kancelarii parafii lub w zakrystii.Kopertki imienne z datą ofiary można znaleźć przy wejściu do kościoła.

Za wszelkie ofiary, składam serdeczne Bóg zapłać
Ks. Proboszcz Ryszard taraszka