Ogłoszenia parafialne 13.11.2022

Ogłoszenia duszpasterskie 33 niedziela zwykła C: (13 listopada 2022 )

 1. W dzisiejszą XXXIII Niedzielę zwykłą Chrystus kieruje ostrzeżenie, które odnosi  się do naszego zbawienia. Pomimo różnych znaków i przemijania tego świata, najważniejszą rzeczą powinno być nasze zbawienie – dobro mojej duszy w spotkaniu z Chrystusem!

 2. W następną niedzielę będzie zbierana druga składka na IPAK.

 3. Miesiąc listopad jest poświęcony pamięci wszystkich zmarłych! Naszą modlitwą i dobrymi uczynkami możemy pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym!

 4. Najbliższa ostatnia niedziela roku liturgicznego to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej Mszy św. przed wystawionym w Najśw. Sakramentem pomodlimy się Litanią do Najśw. Serca P. Jezusa i Aktem Poświęcenia. Za tą praktykę można uzyskać odpust zupełny

 5. Dziękuję dzieciom za udział w Mszy św. poprzez przygotowanie liturgii Słowa i śpiew.

 6. Dziękuję  Robertowi Markiewiczowi za wykoszenie trawy wokół kościoła. Krzysztofowi i Mai Młodziejewskim za dbanie o kwiaty oraz Magdalenie i Oliwierowi Koćwin oraz Beacie Kiziniewicz za posprzątanie Kościoła. Za okazane serce i służbę dla naszej wspólnoty niech Bóg wynagrodzi swoim błogosławieństwem.

 7. W liturgii tygodnia wspominamy:
  • we czwartek św. Elżbiety Węgierskiej, zak. 
  •  w piątek bł. Karoliny Kózkówny, dziew. i męczennicy.

 8. Serdeczne podziękowania Wszystkim Parafianom i dobroczyńcom za złożone ofiary na utrzymanie i spłatę Kościoła. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi swoim błogosławieństwem na miarę serca i troski o wspólne nasze dobro jakim jest nasz Kościół i Parafia!

 9. Wszystkich solenizantów – obchodzącym święto swoich Patronów oraz jubilatów-   przeżywających kolejne rocznice i urodziny otoczmy modlitwą i serdecznymi życzeniami!  Niech Bóg obdarzy obfitością swego błogosławieństwa. Także nasze codzienne prace i nadzieje, a szczególnie chorych a wśród nich Elżbietę zawierzamy opiece i wstawiennictwu Matki Najświętszej oraz św. Józefa. W tych intencjach pomódlmy się … Pod Twoją obronę…

Podobne wpisy