CHRZEST

 • Datę chrztu dziecka należy ustalić z duszpasterzem.
 • Podstawą chrztu dziecka jest wiara jego rodziców wyrażająca się m.in. przez praktyki religijne: regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie we Mszy niedzielnej, zawarty sakrament małżeństwa.
 • Nadanie imienia dziecku jest związane z wyborem świętego Patrona, dlatego nie powinno wybierać się imion obcych chrześcijaństwu.
 • Przy wyborze rodziców chrzestnych nie należy kierować się posiadanym przez nich majątkiem, lub wyłącznie sympatią. Istotą wyboru winno być życie zgodne z wiarą.

Kandydat na chrzestnego musi:

 • mieć ukończone 16 lat;
 • być ochrzczony i bierzmowany w kościele katolickim;
 • nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, których życie jest nie zgodne z zasadami Ewangelii (trwają w związku cywilnym albo mieszkają z sobą bez ślubu – czyli trwają w grzechu ciężkim);
 • chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka;
 • ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być jedynie świadkiem chrztu.
 • Rodzice (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestni (bezwzględnie) są zobowiązani przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty.

Dokumenty wymagane do chrztu:

 • pełny akt urodzenia dziecka;
 • rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi;
 • osoby z innych parafii muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.

I KOMUNIA ŚW.

 • Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do maja.
 • W katechezach dzieci uczestniczą w obecności jednego z rodziców.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE

 • Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do wiosny.
 • Na koniec kandydat otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić do bierzmowania w Polsce, bądź w swojej lokalnej parafii.
 • Świadkiem bierzmowania powinien być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Dobrze, jeśli świadkiem jest jeden z rodziców chrzestnych bierzmowanego.
 • Kandydat do bierzmowania nie może prowadzić życia sprzecznego z nauką Ewangelii (np. wspólne zamieszkanie bez ślubu).

Wymagane dokumenty to:

 • metryka chrztu.

Namaszczenie chorych

W wypadku ciężkiej choroby oraz niebezpieczeństwa śmierci można przyjąć sakrament namaszczenia chorych. W szpitalu posługę tą sprawuje kapelan szpitala. W nagłych wypadkach i w domu należy kontaktować się z proboszczem parafii.