Czym jest Gift Aid?

Gift Aid to brytyjski program umożliwiający przekazanie podatku wybranej organizacji dobroczynnej1. Osoba korzystająca z tego programu jest w stanie przekazać dodatkowe 25 pensów od każdego od każdego funta złożonego w ofierze. Dla przykładu składając w ofierze £10, parafia jest w stanie otrzymać dodatkowe £2.5 od brytyjskiego urzędu podatkowego (HMRC).

Aby ofiara złożona na parafię mogła być traktowana jako „Gift Aid”, muszą być spełnione poniższe warunki:

  1. Ofiarodawca musi podpisać DEKLARACJĘ GIFT AID.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii.
  3. Zwrot podatku o który ubiega się parafia, nie przekracza podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.
  4. Ofiara musi być oznaczona jako Gift Aid:
    • w przypadku ofiary „na tacę”, musi ona być złożona w specjalnie oznaczonej kopercie Gift Aid (więcej),
    • w przypadku przelewu bankowego lub standing order, podpisując tytułem 'GA Nazwisko i Imię darczyńcy’ (więcej).

Kto może wziąć udział w Gift Aid?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.

Ofiara „na tacę”

Aby ofiara na tacę kwalifikowała się do programu Gift Aid, musi być złożona w kopercie Gift Aid. Koperty te można znaleźć przy wejściu do kościoła. Koperty muszą być czytelnie wypełnione, podpisane i zaklejone. W przypadku braku podpisu lub niepełnych danych, koperta może być nieważna.

Ofiara przelewem lub Standing Order

Ofiarę można również składać przelewem lub dyspozycją Standing Order2. Aby zakwalifikować ten typy darowizny jako Gift Aid, należy wpisać w tytule przelewu 'GA Nazwisko i Imię darczyńcy’.

Dane konta bankowego:

Bank NameBarclays Bank PLC
Bank AddressEast And South Region 3, 1 Churchill Place, London E14 5HP
Account NameThe Polish Catholic Mission
Sort Code20-06-10
Account Number60382221
TytułemGA Nazwisko i Imię darczyńcy

Więcej

Dokumenty


1. W naszym przypadku jest to The Polish Catholic Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie w Anglii i Walii.
2. Więcej o Standing Order można znaleźć TUTAJ